แค่ใช้คำให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100 ดาวน์

1511947592573