หนังสือสวดมนต์สื่อกลางเพื่อเผยแผ่ธรรมะ

Suad-Mon-book-social

ตามหลักของคนที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นธรรมะคือเรื่องสำคัญสำหรับการใช้ชีวิต พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างก็ให้ความศรัทธาในด้านของธรรมะซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาไม่ใช่แค่เรื่องของคำสั่งสอนที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นธรรมะยังมีเรื่องอื่นๆ อันน่าสนใจให้ได้ศึกษาค้นคว้ากันอีกมากมาย แม้แต่เรื่องของการนำเอาหลักธรรมต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือการนำเอาคำสอนต่างๆ ไปพัฒนาปรับปรุงตนเองและคนรอบข้างให้ดีขึ้น สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนเราสามารถเข้าถึงธรรมะได้ดีกว่าเก่าคือการใช้หนังสือสวดมนต์เป็นสื่อกลางนั่นเอง หนังสือสวดมนต์ สื่อกลางดีๆ เพื่อการเผยแพร่ธรรมะ สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธการจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งฟังเทศนาหรือการนั่งฟังคำสอนจากผู้รู้เพียงอย่างเดียว การได้เห็นกับตาในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเอาไว้เมื่อกว่าสองพันปีผ่านสิ่งที่เรียกว่าหนังสือสวดมนต์ เป็นอีกวิธีการสำหรับการเรียนรู้ธรรมะโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหาอะไรแพงๆ หรือเดินทางไปยังดินแดนแสนไกลเลยด้วยซ้ำ ทุกวันนี้หนังสือสวดมนต์เกิดขึ้นมากมายมีหลากหลายเล่ม หลากหลายเรื่องราวตามแต่ความน่าสนใจของการเขียนหนังสือเล่มนั้นออกมา ซึ่งคนเขียนเองมีทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปผู้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็มีพระภิกษุหลายรูปผู้มีความรู้ความสามารถอันลึกซึ้งเขียนเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์ออกมาได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน ต้องยอมรับว่ายิ่งโลกพัฒนาไปไกลมากเท่าไหร่คนยุคใหม่ก็ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาไปมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งอาจด้วยวิถีชีวิตเปลี่ยนไปไม่ได้ต้องเข้าวัดทำบุญเหมือนกับคนยุคเก่า การเข้าใจในเรื่องคำสอน เรื่องธรรมะจึงน้อยลงตามไปด้วยดังนั้นการมีหนังสือสวดมนต์ดีๆ สักเล่มเพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องดีต่อตัวของผู้อ่านทุกคน ยิ่งสมัยนี้หนังสือสวดมนต์มีให้เลือกหลากหลายเราสามารถนำมาอ่านได้หากเราชอบแนวทางการเขียนแบบนั้น การอ่านหนังสือสวดมนต์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเข้าใจต่อคำสอนในด้านศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างดีอีกด้วย เมื่อหนังสือสวดมนต์คือสื่อกลางดีๆ สำหรับการเผยแพร่ธรรมะนอกจากบทสวดแล้วการมีรายละเอียดต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือเป็นเรื่องดีที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโลกมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการอ่าน ท่องจำ แล้วจบไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแปรเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสุข ความสบายใจ ไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนหรือทำร้ายตัวเราได้นั่นเพราะเรามีธรรมะดีๆ ในใจที่ได้จากหนังสือสวดมนต์

Amata Foundation มอง โลก แบบ วิกรม ฉบับแนวคิดซีอีโอ

books-look-world-vikrom

การอ่านหนังสือคือสิ่งที่สร้างความรู้ให้กับคนเราเสมอมาเช่นกันกับการมองหาแนวทางดีๆ กับคนที่พยายามสร้างแนวทางของตนเองแล้วมีผู้คนให้ความสนใจเฉกเช่นชายผู้หนึ่งนามว่า วิกรม กรมดิษฐ์ นี่คือบุคคลที่คนจำนวนมากมองว่าเขาเป็นนักคิด นักเขียนอันดับต้นๆ ของเมืองไทย มีมุมมอง แนวทางการใช้ชีวิตน่าสนใจ นั่นทำให้เขามีโอกาสได้เขียนหนังสือชื่อว่า มองโลกแบบวิกรม ขึ้นมา ลองมาดูกันว่าความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้มีอะไรกันบ้าง มองโลกแบบวิกรม หนังสือน่าอ่านจากปลายปากกา วิกรม กรมดิษฐ์ หนังสือมองโลกแบบวิกรมเกิดจากการพยายามค้นคว้าหาความรู้ตามแหล่งต่างๆ พร้อมการตกผลึกด้านความคิดเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พร้อมประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวด้านครอบครัวที่อาศัยอยู่กับน้องๆ หลานๆ อีกเกือบ 50 ชีวิต นี่คือสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมความคิดให้กับชายผู้ชื่อว่าวิกรม กรมดิษฐ์ จนเชื่อและมีการแสดงความคิดเห็นออกมาผ่านหนังสือเล่มนี้โดยตั้งปณิธานเอาไว้ว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับการทำงานหรือเป็นแนวทางด้านการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปด้านต่างๆ ชนิดรวดเร็วตามสภาวะของโลกในยุคปัจจุบัน นี่คือหนังสืออันเกิดขึ้นจากคุณสุภาพ คลี่ขจาย กับคุณนราพงศ์ ไวยวรรณ ได้มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของวิกรม กรมดิษฐ์ เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกับการลงทุนผ่านรายการวิทยุคลื่น 97 MHz Read More …

หนังสือออนไลน์ หรือ E-book ดีอย่างไร

e-book-feel-good

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าหนังสือกลายเป็นสิ่งที่ลดบทบาทลงในสังคมเยอะมาก ส่วนหนึ่งก็มาจากว่าคนในยุคใหม่นี้นิยมใช้สื่อทางออนไลน์สำหรับการอ่าน การค้นคว้าหาข้อมูล มากกว่าการไปเดินเลือกซื้อหาหนังสือสักเล่มมาอ่าน แม้แต่หนังสือประเภทนิยายเองปัจจุบันก็สามารถหาอ่านในโลกออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งหนังสือออนไลน์ที่ว่านี้เรารู้จักกันดีในชื่อว่า E-books ซึ่งจะว่าไปแล้วการอ่านแบบ E-books ก็มีข้อดีหลายอย่างที่หนังสือกระดาษทั่วไปไม่สามารถทำได้นั่นจึงทำให้ทุกวันนี้ E-books กลายเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของนักอ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อดีของหนังสือออนไลน์หรือ E-books สามารถอ่านได้ตลอดเวลา – เพียงแค่เราทำการดาวน์โหลดหนังสือเรื่องที่เราต้องการเข้ากับอุปกรณ์ของเราอย่างสมาร์ทโฟน เราก็สามารถเปิดอ่านหนังสือเหล่านี้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีแสงสว่างหรือไม่ต้องกลัวว่าจะหยิบขึ้นมาอ่านยุ่งยากเพราะแค่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก็อ่านได้อย่างเต็มที่แล้ว พกพาสะดวก ไม่หนักและไม่เกะกะ – หากเป็นสมัยก่อนถ้าอยากอ่านหนังสือสัก 2 เล่ม เล่มละเกือบพันหน้าคงต้องแบบหนังสือกันปวดหลังน่าดูแต่ในปัจจุบันการอ่านผ่าน E-books เราไม่จำเป็นต้องแบกหนังสือเหล่านี้ให้หนักหรือเกะกะอีกต่อไป เพราะแค่ทำการดาวน์โหลดหนังสือเล่มที่ต้องการเอาไว้หรือบางคนจะเลือกอ่านแบบออนไลน์ก็ได้ ไม่มีน้ำหนัก ไม่ต้องแบกให้เมื่อยด้วย ไม่มีปัญหาเรื่องของการเก็บรักษา – หากเป็นหนังสือทั่วไปเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็จำเป็นต้องคอยสอดส่องว่าสภาพหนังสือยังคงอยู่ดีหรือไม่ มีความเสียหายตรงไหนหรือเปล่าทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื่องของการเก็บรักษา แต่ถ้าหากว่าอ่านผ่าน E-books ไม่จำเป็นต้องกลัวปัญหาเหล่านั้นเลยเพราะเป็นการอ่านหนังสือออนไลน์รับรองว่าไม่มีเสื่อมสภาพ กระดาษไม่ขาด หนังสือไม่เก่าอย่างแน่นอน ราคาถูกกว่าหนังสือทั่วไป Read More …

Veronica Mars กับคดีฆาตกรรมสาวผิวแทน

Veronica-Mars-book-of-public

ใครที่ชื่นชอบนิยายแนวสืบสวนสอบสวนขอบอกเลยว่าเล่มนี้จะต้องเป็นอีกเล่มที่หยิบขึ้นมาอ่านอย่างแน่นอน เป็นนิยายขายดีในสหรัฐฯ เขียนขึ้นโดย Rob Thomas/ Jennifer Graham เรื่องราวว่าด้วยการจับบทของเวโรนิกา มาร์ส เป็นนักสืบวัยรุ่น ซึ่งจริงๆ แล้วชื่อนี้เป็นชื่อตัวละครอันโด่งดังในซีรีส์การไขคดีปริศนาฆาตกรรมสยองขวัญเมื่อปี 2004 เรื่องราวในนิยายนี้จะพูดถึงช่วงเวลาอีก 10 ปีต่อมาหลังการจบไฮสคูล จากที่เคยเป็นอดีตนักสืบวัยรุ่นเธอได้กลายเป็นผู้ใหญ่อายุ 28 ปี แล้วก็ได้มีโอกาสกลับสู่การเป็นนักสืบอีกครั้งในเมืองบ้านเกิดของตัวเอง ที่สำนักงานนักสืบเอกชน Mars Investigations ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาจากพ่อของเธอ เพื่อการสืบคดีที่เกิดขึ้นหลายคดีในเนปจูน รัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองที่มีวลีว่า หาดทราย ปาร์ตี้ อาชญากรรม คอรัปชั่นและยาเสพติด ในช่วงฤดูใบไม้ผลิบรรดาหนุ่มสาวก็กลับมายังเมืองนี้อีกครั้งเพื่อปาร์ตี้อันแสนสนุกแต่เมื่อมีเด็กสาวหายตัวไปในงานปาร์ตี้เดียวกันถึงสองคนทำให้ตัวเธอถูกว่าจ้างให้เข้ามาช่วยสืบคดีนี้ แต่เมื่อเธอสืบไปเรื่อยๆ กับปรากฏร่องรอยที่เหนือการคาดเดา ความสนุกนี้ต้องได้ลองอ่านแล้วจะบอกว่าวางไม่ลงแน่นอน

The Night Circus นิยายแฟนตาซี เวทมนตร์

The-Night-Circus-Book-Hot

สำหรับใครที่ชื่นชอบนิยายออกแนวแฟนตาซี เวทมนตร์ การจินตนาการด้วยภาพลวงตาทำนองคล้ายๆ กับ Jonathan Strange & Mr. Norrelle และ Harry Potter แล้วจะต้องชอบนิยายเรื่องนี้ผลงานของ เอริน มอร์เกิร์นสเติร์น อย่างแน่นอน ทว่าความต่างออกไปอีกหน่อยของนิยายเรื่องนี้ก็คือการมีตัวละครแสนรันทดแบบเด็กๆ ของ Charles Dickens เนื้อเรื่องก็กล่าวในทำนองว่าซีเลียกับมาร์โคคือเด็กกำพร้าสองคนถูกจับให้มาอยู่ในโลกของเวทมนตร์เพื่อเป็นการเข้าสู่เกมการแข่งขันแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้รู้กฎเกณฑ์อะไรในการแข่งขันดังกล่าวนี้เลย ฉากหลังที่ทำให้จินตนาการได้ของเลือกนี้เป็นคณะละครสัตว์ดู เรฟ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันของเด็กทั้งสองคนอยู่หลากหลายตอน ทว่าการที่จะบอกว่าใครเป็นใคร แต่ละคนมีหน้าที่อะไร มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนอย่างมากกับการที่จะบอกว่าใครอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ เพราะเอาเข้าจริงแล้วแม้แต่ซีเลียเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาร์โคครือใคร การต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นการรังสรรค์เตนท์ละครสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดแต่สวยงามทีละเตนท์ แม้ว่าเขาทั้งคู่จะเป็นคู่แข่งกันแต่เมื่อเห็นผลงานระหว่างกันแล้วก็อดจะชื่นชมความสวยงามนี้ไม่ได้ จึงทำให้เป็นนิยายรักยากคาดเดา

Pride Prejudice Zombies ความรัก ศักดิ์ศรี และฝูงซอมบี้ นิยายเรียลลิสติกที่เก่าแก่

pride-prejudice-zombies-books-top

เป็นนิยายอีกเรื่องที่มีความน่าสนใจจนล่าสุดถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้ว จริงๆ แล้วนิยาเรื่องนี้มีการอ้างอิงมาจากนิยายต้นฉบับเรื่อง Pride and Prejudice ที่ถือว่าเป็นนิยายประเภทเรียลลิสติกที่เก่าแก่มาก แต่ขอบอกเลยว่าสำหรับ Pride Prejudice Zombies นี้ก็มีระดับความสนุกไม่ต่างไปจากต้นฉบับเดิมเลยแม้แต่นิดเดียว คิดตามเล่นๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากนิยายเรื่องดังอย่าง Pride and Prejudice ของนักเขียนระดับตำนานอย่าง เจน ออสเทน ถูกนำมาเขียนขึ้นใหม่ด้วยการเปลี่ยนฉากเป็นเกาะอังกฤษยุครีเจนซีที่มีความโรแมนติกขั้นสุดต้องกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโรคระบาดสุดแสนประหลาดที่ช่วยปลุกชีพคนตายให้ฟื้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง แต่การฟื้นคืนชีพนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นซอมบี้ที่มีอยู่เต็มประเทศ ส่งผลให้ความหวังในการจะกำจัดเหล่าบรรดาซอมบี้เหล่านี้ให้สิ้นซากได้ต้องขึ้นอยู่กับ เอลิซาเบธ เบนเนต จอมยุทธ์สาวพร้อมด้วยพี่น้องอีก 5 คนของเธอ แต่แล้วจุดประสงค์ในการจะจัดการซอมบี้เหล่านี้ให้กลับไปตายเหมือนเดิมต้องสั่นคลอนลงจากการปรากฏตัวของ ฟิตซ์ วิลเลียม ดาร์ซี ชายสูงศักดิ์ผู้มีความหยิ่งทระนงในตัวสูง ถือว่าเป็นนิยายที่ต้องไม่พลาดกับการอ่านเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวจริงๆ

Le Petit Prince เจ้าชายน้อย The Little Prince เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี

Le-Petit-Prince-books-present

นิยายเรื่องนี้จัดว่าเป็นนิยายที่ขายดีไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ มีการแปลภาษามากกว่า 190 ภาษา บางประเทศยังมีการนำนิยายเรื่องดังกล่าวไปทำเป็นละครเวที รวมไปถึงได้มีการนำไปดัดแปลงทำเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรียบร้อยแล้วด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่านี่เป็นนิยายที่น่าอ่านมากขนาดไหน ถือว่าเป็นนิยายที่มีชื่อเสียงมากๆ ของ อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี นักเขียนนิยายชาวฝรั่งเศส โดยเขาได้แต่งนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาในช่วงที่เขานั้นพักอาศัยในนิวยอร์ก เรื่องราวว่าด้วยเจ้าชายน้อยที่ออกเดินทางการค้นหาคุณค่าในความเป็นมนุษย์ทำให้เขาได้มีโอกาสพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา ทำให้เห็นถึงพฤติกรรมอันไร้คุณค่าที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง กระทั่งเจ้าชายน้อยได้เดินทางมาพบกับคนจุดแสงตะเกียงที่ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายต่อเพื่อนมนุษย์จนทำให้กลายเป็นสิ่งที่เจ้าขายน้อยเกิดความประทับใจในเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างมาก สำหรับจุดประสงค์ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาในคราวแรกผู้เขียนเองต้องการที่จะออกแนวเขียนนิยายเพื่อเสียดสีสังคมแต่กลายเป็นว่านักวิจัยทั้งกลายกลับจัดให้นิยาย Le Petit Prince ของเขานั้นกลายเป็นนิยายประเภทวรรณกรรมเยาวชนไปเนื่องจากว่า Le Petit Prince มีเนื้อหาดีๆ พร้อมแง่คิดที่น่าสนใจให้กับผู้อื่นได้คิดมากมายไปหมด

Monster คนปีศาจ แนวสืบสวนสยองขวัญ

monster-human-evil

เป็นการ์ตูนแนวสืบสวนสยองขวัญอีกเรื่องจากผลงานของ อ.นาโอกิ อุราซาว่า ที่คอการ์ตูนแนวนี้ต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ขอบอกเลยว่ายิ่งอ่านยิ่งจินตนาการตามเป็นอะไรที่สนุกสุดๆ เรื่องราวของหมอหนุ่มผ่าตัดที่เป็นมือหนึ่งของญี่ปุ่นนามว่า เคนโซ เทมมะ เขาเป็นแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลไอซเลอร์ เยอรมัน จู่ๆ วันหนึ่งขณะที่เขากำลังทำการช่วยชีวิตเด็กชายฝาแฝดนามว่า โยฮัน เบลท์ เขาถูก ผอ. โรงพยาบาลเรียกตัวให้ไปช่วยเหลือนายกเทศมนตรีก่อน ทว่าเทมมะกลับปฏิเสธเพราะเขาต้องการจะช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาโรงพยาบาลก่อน หลังเหตุการณ์นั้นผ่านไป เทมมะถูก ผอ. โรงพยาบาลตำหนิอย่างหนักจนเหมือนกับว่าเขานั้นน่าจะหมดอนาคตด้านการแพทย์ไปเป็นที่เรียบร้อย จู่ๆ ผอ. โรงพยาบาลกลับเสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมอย่างไม่มีเหตุผลพร้อมกับการหายตัวไปของเด็กแฝดอย่างโยฮัน ระยะเวลาผ่านไป 9 ปี หลังการตายของ ผอ. เทมมะถูกเลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก ทว่าโยฮันได้ปรากฏตัวให้เขาเห็นอีกครั้งพร้อมทั้งบอกว่าตัวของโยฮันคือคนที่ฆ่า ผอ. นั่นทำให้เทมมะจำเป็นต้องออกตามหาโยฮันเพื่อมาคลี่คลายความจริง ทว่ากลับกลายเป็นเทมมะที่ถูกต้องสงสัยจากคดีดังกล่าว ทำให้เขาทั้งต้องหนีตำรวจและตามล่าโยฮันในเวลาเดียวกัน

Pluto ตามล่านักฆ่าแอนดรอยด์ หนังสือการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวน

pluto-killer-andorid

หากใครที่นิยมชมชอบการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนแล้วเชื่อเหลือเกินว่านี่เป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่จะต้องไม่พลาดกับการหยิบขึ้นมาอ่านอย่างแน่นอน เป็นผลงานการวาดอีกครั้งของ อ.นาโอกิ อุราซาว่า ซึ่งได้หยิบเอาเรื่องราวตอนหนึ่งของการ์ตูนอย่าง เจ้าหนูอะตอม ตอน หุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มาดัดแปลงให้กลายเป็นการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนที่มีความสนุกอย่างมาก เรื่องราวของ Pluto เกิดขึ้นจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่มีความลึกลับทั้งกับหุ่นยนต์และมนุษย์ซึ่งการฆาตกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโครงการของหุ่นยนต์ เกซิกต์ หุ่นยนต์ตำรวจผู้มีความเก่งกาจ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงจากยูโรโปล ได้ค้นพบว่าเวลาที่เขาเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุนอกจากร่างของเหยื่อที่โดนฆาตกรรมแล้วก็จะไม่พบร่องรอยอะไรของฆาตกรที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่เลย โดยสัญลักษณ์ที่เขาได้พบจะเป็น เขาสัตว์ ที่วางอยู่ตรงศีรษะของเหยื่อทุกๆ ครั้ง ทำให้พาลสงสัยได้ว่าจริงๆ แล้วผู้ที่ก่อคดีฆาตกรรมดังกล่าวอาจเป็นหุ่นยนต์ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่รุนแรงอย่างมากเนื่องจากหุ่นยนต์ถูกป้อนข้อมูลเมื่อครั้งผลิตว่า ห้ามฆ่ามนุษย์ นอกจากนี้ในการสืบสวนยังค้นพบด้วยว่าเป้าหมายของฆาตกรเป็นหุ่นยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก 7 คนรวมถึงตัวเกซิกต์และอะตอมด้วย เป็นเรื่องราวที่สนุกมาก

ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว

1511950569362

เรื่องราวของกระเป๋าสตางค์ที่หลายๆ คนอาจไม่เคยรู้หรือไม่ได้ให้ความสำคัญ เพราะมองว่าเป็นเพียงสิ่งที่ใส่เงินในชีวิตประจำวันของคนเราเท่านั้น หรือบางคนอาจไม่ได้ให้ความสำคัญถึงขั้นซื้อมาใช้เลยด้วยซ้ำ เเต่ว่า “คะเมะดะ จุนอิชิโร” ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่บริษัทยักษ์ใหญ่มากมายต่างยกให้เป็นที่ปรึกษา ได้ออกมาให้ข้อมูลหลังจากที่เขาได้สังเกตเรื่องราวของกระเป๋าสตางค์ของกลุ่มคนที่สามารถสร้างรายได้ได้มากที่สุดเเละมาฐานะทางการเงินที่มั่นคงที่สุด เเละสรุปออกมาเป็นเเนวคิดเชิงจิตวิทยาถึงเรื่องราวของกระเป๋าสตางค์ที่สามารถเปลี่ยนคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวให้สามารถเป็นมหาเศรษฐีได้ โดยมีเงินมากมายเเละมีความสุขในชีวิต เพียงเพราะกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น