มาเรียนรู้เรื่องราวของอิเล็กทรอนิกส์กันครับ

stacked books with a tablet on top

stacked books with a tablet on top                ทุกวันนี้หนังสือออนไลน์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีอยู่มากมายล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นซึ่งก่อนจะเป็นของใช้ที่ทันสมัยนั้นจำเป็นต้องมีวงจรอิกเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้ตามการใช้งานนั้นๆและก่อนที่จะมาเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชิ้นเล็กๆ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เราสามารถหาได้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากค่าย Ebook ซึ่งนอกจากจะมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วยังมีหนังสือที่ให้ความรู้ในหลายๆด้วนอิกมากมายถือเป็นสวรรณบนดินของเหล่าผู้ที่ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเลยทีเดียว

โดยเริ่มแรกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ายนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของหนังสือนั่นคือคำนำ ต่อด้วยการรายงานประวัติคณะผู้จัดทำ สารบัน โดยเนื้อเรื่องตอนแระจะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน เช่น การอ่านค่าสีตัว Resister ซึ่งจะเรียงลำดำตามความเข็มของสี คือ ดำ 0 นาตาล 1 แดง 2 ส้ม 3 เหลือง เขียว 5 น้ำเงิน/ฟ้า 6 ม่วง 7 เทา 8 ขาว 9 และ หน้าที่การทำงานของมัน ซึ่งอุกรณตัวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชิ้นเลยทีเดียว ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีการวัดหาขาไดๆทั้งสิ้นเนื่องจากไม่มีขั้ว นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังอธิบายถึงการหาขาของอุปกรณ์ที่ต้องการไฟไบอัสแบบตรงขั้วได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายสำหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยกตัวเองได้อย่างเช่นตัวทรานซิสเตอร์   ต่อจากการอธิบายอุปกรณ์แล้วคือการนำอุปกรณ์พื้นฐานนั้นๆ ประกอบเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆ เพื่อให้รู้ถึงการทำงานและการจ่ายไฟเพื่อให้มันทำงานรวมถึงการบังคับทิศทางในการไหลของกะแสไฟ โดยช่วงนี้อาจจะมีการต่อกับอุปกรณ์ใหม่ที่ชื่อว่า Dlay ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมจังหวะการทำงานของวงจรซึ่งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกำลังการจ่ายไฟของแหล่งโดยส่วนใหญ่ชุดแหล่งจ่ายจะใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟตรง บริดเร็กติไฟ โดยมีวงจรพื้นฐานคือการน้ำไดโอด 4 ตัวมาต่อกัน ซึ่งวงจรนี้เราจะเห็นในหม้อแปลงนั้นเอง ซึ่งช่วงหลังๆของหนังสือเล่มนี้จะยกตัวอย่างการใช้งานร่วมกันของวงจรเล็กซึ่งสามารถนำมาใช้งานในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และถือเป็นการสอนการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าใจง่ายมีประสิทธิภาพอิกด้วย