Amata Foundation มอง โลก แบบ วิกรม ฉบับแนวคิดซีอีโอ

books-look-world-vikrom

books-look-world-vikrom

การอ่านหนังสือคือสิ่งที่สร้างความรู้ให้กับคนเราเสมอมาเช่นกันกับการมองหาแนวทางดีๆ กับคนที่พยายามสร้างแนวทางของตนเองแล้วมีผู้คนให้ความสนใจเฉกเช่นชายผู้หนึ่งนามว่า วิกรม กรมดิษฐ์ นี่คือบุคคลที่คนจำนวนมากมองว่าเขาเป็นนักคิด นักเขียนอันดับต้นๆ ของเมืองไทย มีมุมมอง แนวทางการใช้ชีวิตน่าสนใจ นั่นทำให้เขามีโอกาสได้เขียนหนังสือชื่อว่า มองโลกแบบวิกรม ขึ้นมา ลองมาดูกันว่าความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้มีอะไรกันบ้าง

มองโลกแบบวิกรม หนังสือน่าอ่านจากปลายปากกา วิกรม กรมดิษฐ์

หนังสือมองโลกแบบวิกรมเกิดจากการพยายามค้นคว้าหาความรู้ตามแหล่งต่างๆ พร้อมการตกผลึกด้านความคิดเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พร้อมประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวด้านครอบครัวที่อาศัยอยู่กับน้องๆ หลานๆ อีกเกือบ 50 ชีวิต นี่คือสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมความคิดให้กับชายผู้ชื่อว่าวิกรม กรมดิษฐ์ จนเชื่อและมีการแสดงความคิดเห็นออกมาผ่านหนังสือเล่มนี้โดยตั้งปณิธานเอาไว้ว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับการทำงานหรือเป็นแนวทางด้านการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปด้านต่างๆ ชนิดรวดเร็วตามสภาวะของโลกในยุคปัจจุบัน นี่คือหนังสืออันเกิดขึ้นจากคุณสุภาพ คลี่ขจาย กับคุณนราพงศ์ ไวยวรรณ ได้มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของวิกรม กรมดิษฐ์ เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกับการลงทุนผ่านรายการวิทยุคลื่น 97 MHz ซึ่งจัดกันอยู่ประจำ เมื่อเกิดคำถามต่างๆ ขึ้นบ่อยทำให้คุณสุภาพได้เชิญให้มีช่วงเวลาประจำ จากนั้นเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตนายกฯ อย่างคุณชวน หลีกภัย ท่านก็ได้บอกกล่าวว่าชื่นชอบและรับฟังรายการเป็นประจำนั่นทำให้ช่วง มองโลกแบบวิกรม ได้เกิดขึ้น เป็นแนวความคิดของวิกรมว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้คนฟังได้มองเห็นสิ่งใหม่เสมอสำหรับการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด

และผลพลอยได้สำคัญจากการพูดในรายการวิทยุได้แปรเปลี่ยนกลายมาเป็นหนังสือที่ชื่อ มองโลกแบบวิกรม ส่วนหนึ่งต้องวิกรมยอมรับว่าได้แรงสนับสนุนจากกลุ่มคนฟังพร้อมด้วยกัลยาณมิตรต่างๆ มากมายนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นหนังสือทรงคุณค่าและมีความปรารถนาดีเพื่ออยากให้ผู้ได้อ่านทุกคนมองเห็นมุมมองใหม่ๆ ทางความคิดและความเข้าใจในโลกแห่งธุรกิจกับการใช้ชีวิตมากขึ้น สำหรับใครก็ตามหากชื่นชอบผลงานของวิกรม กรมดิษฐ์ หรือแม้จะยังไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเข้าใจมาก่อนทว่าหากได้ลองทำความรู้จักกับชายคนนี้ผ่านตัวหนังสือกับหนังสืออย่าง มองโลกแบบวิกรม เชื่อแน่ว่าจะทำให้เกิดมุมมองความคิดด้านบวกทั้งการใช้ชีวิตและการทำสิ่งใหม่ๆ อย่างแน่นอน